Happamat ruoat ja juomat aiheuttavat hammaseroosioita

Hammaseroosiossa (hampaan syöpymä) hammaskudos liukenee happoihin, jotka tulevat suuhun vatsasta, happamista ruuista ja juomista sekä joskus hengitysilman mukana. Eroosiota aiheuttavat kaikki ravintoaineet ja juomat, joiden happamuus alittaa hammaskiilteen vaurioitumiselle kriittisen pH-arvon 5,5. Happamuutta kuvataan pH-arvolla. Mitä pienempi pH-luku, sitä happamampi aine on. Jos pH on 7, aine on neutraali. Kun pH-arvo on yli 7, on […]