Eva Grönblad-Sakselan blogi

Olen Oral-hammaslääkäreissä toimiva ientautien hoitoon erikoistunut hammaslääkäri. Suun immunologiaa käsittelevän väitöskirjani tein Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Serobakteriologisella laitoksella. Tämän jälkeen vietin 1,5 vuotta New Yorkissa Columbian Yliopiston parodontologian laitoksella. USA:ssa tein tutkimustyötä ja osallistuin paikalliseen ientautien erikoistumisohjelmaan. Palattuani Suomeen perustin oman vastaanoton Kirkkonummen Masalaan vuonna 1988. Erikoistuin kliiniseen hammashoitoon Helsingin Yliopiston hammasklinikalla. Painotusalueenani on ientautien hoito. Valmistumiseni jälkeen […]

Happamat ruoat ja juomat aiheuttavat hammaseroosioita

Hammaseroosiossa (hampaan syöpymä) hammaskudos liukenee happoihin, jotka tulevat suuhun vatsasta, happamista ruuista ja juomista sekä joskus hengitysilman mukana. Eroosiota aiheuttavat kaikki ravintoaineet ja juomat, joiden happamuus alittaa hammaskiilteen vaurioitumiselle kriittisen pH-arvon 5,5. Happamuutta kuvataan pH-arvolla. Mitä pienempi pH-luku, sitä happamampi aine on. Jos pH on 7, aine on neutraali. Kun pH-arvo on yli 7, on […]